Menu

Likvidace pojistných událostí a právní zastoupení

Pomůžeme Vám se správou a vyřízením v těchto čtyřech oblastech

Projděte si je, nebo se vraťte zpět na výčet všeho, co pro Vás děláme.

Zpět na výběr služeb

Chcete mít podporu, když dojde na lámání chleba?

V oblastech likvidace pojistných událostí máme partnery, kteří Vás zastoupí v případě, že pojišťovna nevyplatí peníze, na které máte nárok. Umíme zajistit ochranu Vašeho majetku formou vyčlenění do svěřenského fondu, jemuž nastavíte pevná pravidla tak, aby byl pod Vaší kontrolou. Zajistíme kompletní právní poradenství a související služby od vysoce kvalifikovaných a renomovaných odborníků z partnerských společností.

Naši partneři

Jaké máme praktické zkušenosti?

Jak bezpečně mezigeneračně předat Váš majetek?

Pan Luděk se obává, že jeho dědicové utratí zděděné peníze za zbytečnosti a majetek prodají. Po konzultacích s odborníky jsme se rozhodli tuto potřebu pana Luďka řešit založením svěřenského fondu. Svěřenský fond umožňuje předání majetku i za doby života pana Luďka. Výhodou takového řešení je stanovení podmínek, za kterých mohou dědicové peníze získat. Jedná se o velmi individuální řešení, které na základě požadavku a stanovených podmínek sestavují týmy vysoce kvalifikovaných a vzdělaných právníků a svěřenských poradců. Na tomto řešení se právě pracuje. Například jednou z podmínek je povinnost dědiců starat se o klidné dožití zakladatele, dále také dovršení jisté věkové hranice, dostudování atd. Pravděpodobně bude stanoveno, že dědic obdrží každý měsíc 5 000 Kč dokud bude studovat (jinak nedostane nic), dále při dovršení 25 let získá kontrolu nad 30 % majetku fondu a konečně, pokud se osvědčí při správě již získaných 30 %, tak ve věku 30 let obdrží zbytek dědictví a fond zanikne.

kontaktujte našeho poradce

Jaké máme praktické zkušenosti?

Jaký to má efekt, když někdo stojí za Vámi?

Lidé často platí pojištění už tak dlouho, že úplně zapomenou, k čemu je. Když jsme řešili s paní z Hradce Králové nové pojištění jejího bytu a automobilu, dozvěděli jsme se od ní, že měla před několika lety rakovinu, se kterou se naštěstí úspěšně poprala. Začali jsme více pátrat a zjistili jsme, že si už skoro patnáct let platila pojištění, ve kterém měla krytá závažná onemocnění. Obvolali jsme lékaře, zajistili veškeré lékařské zprávy a vyplnili všechny potřebné dokumenty. Na druhé odvolání a přes další dohady s pojišťovnou se nám úspěšně povedlo plnění získat. A přestože pojistná událost vznikla již před několika lety, klientka obdržela pojistné plnění ve výši 100 000 Kč. Nyní máme pod správou všechny finanční produkty rodiny a snažíme se zhodnotit rezervy, aby těch sto tisíc nebylo posledních.

kontaktujte našeho poradce

Výhody servisních služeb

Zajímají Vás všechny aktivity, které pro Vás děláme?

Vraťte se zpět na výběr služeb
Zajímá Vás konkrétní oblast nebo nabídka?
Kontaktujte nás!