Menu

Co je MaFin komunita?

Co je MaFin komunita?

Jsme tým finančníků a specialistů, kteří nechtějí slepě prodávat finanční produkty a řešit tak potřeby akcionářů finančních institucí. Chceme plnit potřeby a cíle klientů, a to pomocí finančního plánování a budování majetku. Cílem naší komunity je poskytnout poradcům špičkové zázemí, ze kterého budou těžit naši klienti.


Poradci, kteří se stávají součástí naší komunity, již nechtějí budovat značku velkým poradenským firmám, pojišťovnám, bankám a velkým realitním kancelářím. Naši poradci budují svou vlastní značku a my je v tom podporujeme. Značka poradců v naší komunitě je jejich obličej a osobitost, nikoliv značka korporace.

V čem poradcům pomáháme?

Naši poradci nejvíce oceňují vzájemnou spolupráci finančníků a specialistů, nástroje a metodiky na finanční plánování a support v rámci služby transparentního poradenství za honorář z růstu majetku klienta.Konkrétní body přidané hodnoty MaFin komunity:

  • spolupráce
  • zázemí & podpora

Jak to děláme?

Většina klientů i finančních poradců v ČR si myslí, že finanční poradenství je o prodeji produktů. Běžně poradci získávají za zprostředkované smlouvy provize, které jsou pro ně velkou motivací. Proto jim v první řadě jde o to, prodat co nejvíce smluv.


My v MaFinu vidíme smysl v poradenství a plnění cílů klienta. Pro splnění těchto cílů je nutné ovládat disciplínu finančního plánování a následného budování majetku a správy majetku, který je zdrojem ke splnění cílů klienta.

Detailní popis služby vidíte na ilustraci + si můžete přečíst tento článek.

Vzdělávání
Poradenství Servis
Zprostředkování
Pravidla
spolupráce
“Vnitřní DNA klienta”
a jeho cíle
Mapa zdrojů a potřeb
klienta ke splnění jeho cíle
Příprava finanční
strategie, tj. mapa cesty
Představení plánu, konzultace 
a úpravy plánu
Realizace a
administrativa
Následná péče
a servis dle potřeb
klienta
Následná péče
Dlouhodobý servis
Revize strategie
Investiční koučink

Více o nástrojích SAB servis

Jsme dlouhodobým strategickým partnerem servisní společnosti SAB servis, která nám přináší IT technologie a podporu ve využívání špičkového technologického zázemí. Ve spolupráci s poradenskými společnostmi investuje SAB servis desítky milionů korun na zdokonalování technologií, které zvyšují profesionalitu a zjednodušují správu klientů a jejich portfolia.

Základem jsou tyto nástroje:

V čem poradcům pomáháme?

Hledáme poradce, kteří mají podobně nastavené hodnoty práce jako my a jsou v jedné z těchto tří fází:

růstová

Poradce v oboru začíná. Má spíše méně klientů a potřebuje si vytvořit kmen a síť kontaktů. Primárním úkolem poradce je sebeprezentace a získávání důvěry klientů. Tito poradci často předělají produkty v rodině a u svých známých, i když to není nejlepším řešením.

Poradci pomáháme investovat do vzdělání a do sebe. Z poradce neděláme prodavače finančních produktů, jako je to obvyklé. Pomáháme určit správný směr, aby se z poradce stal uznávaný odborník na finanční plánování.

stabilizační

V této fázi se nachází nejvíce poradců. Je důležité, aby poradce získával nové klienty. Ovšem poradce se také potřebuje starat o stávající klienty. Tady většinou přichází střet zájmů poradce a klienta. Poradce má tolik práce se stávajícími klienty, že má málo času na nové klienty. Aby si poradce vydělal, předělává smlouvy u stávajících klientů, i když to tito klienti nepotřebují. Klientova situace tak nesměřuje k jeho cíli, ale k cíli poradce.

My jsme přišli s řešením win-win. Čas investujeme hlavně do systému práce, nástrojů a vzdělávání klientů i poradce. Díky takovému systému začíná být poradce placen nejen za zprostředkování produktů u nových klientů, ale za poradenství a jeho přidanou hodnotu u stávajících klientů. Díky tomu pracuje efektivně s časem a nemusí neustále předělávat již uzavřené smlouvy.

servisní

Poradce si už vytvořil dostatečný kmen a potřebuje udržet vazbu a vztahy se svými klienty. Klienti poradci volají se servisními požadavky, např. hlášením pojistné události, výběrem části portfolia a podobně. Aby si poradce vydělal, musí občas u svých klientů předělávat smlouvy, jinak pracuje zdarma.

U poradce v této fázi investujeme hlavně do týmu (asistentek, specialistů) a systému honorovaného poradenství. Poradci díky takové spolupráci sedí s klienty na jedné straně stolu, mají více času, nemusí bezhlavě prodávat další a další produkty a mohou své klienty koučovat a vést k jejich cílům.

A pro ty máme připravnou strategii podpory a mentoringu.

Zajímá vás, jak může naše spolupráce vypadat? Co všechno nabízíme?
Ozvěte se nám, můžete nám zavolat na 773 066 000 nebo napsat na info@mafinporadenstvi.cz

Co říkají poradci?

Jako největší přidanou hodnotu MaFinu vidím v zázemí a vzdělání. Dnes už jsem si jist, že prodávat produkty a inkasovat provize je velmi krátkozraké.

Naší službou je vzdělání klienta a finanční plán, bez kterého nelze dosáhnout finančních cílů. Při tvorbě finančního plánu používáme poradu odborníků v komunitě MaFin a následný výběr nástrojů pro splnění cílů klienta je stanoven podle přesných metodik, které klientům předkládáme.

Klient tedy přesně ví, proč jsme vybrali právě konkrétní produkty s konkrétním nastavením, a proč právě díky nim splní své cíle.

Naší následnou rolí poradce je starat se o klienta, jeho disciplínu, změny a tudíž pravidelnou aktualizaci finančního plánu. Jsme placení formou transparentního honoráře z výše narůstajícího majetku klienta, což nás staví na jednu stranu stolu s klientem.

V MaFinu dostávám svobodu vlastního podnikání a zároveň moderní zázemí s nadčasovým způsobem poradenství. Nemusím prodávat produkty a dělat si čárky, což mě staví do role profesionálního poradce. O své klienty a jejich majetek se pak mohu starat celý život.

Lukáš Doležal

Jaké máme praktické zkušenosti?

V ČR je lety zakořeněný systém německého poradenství postavený na provizích z prodeje jednotlivých produktů. V takovém systému dostává poradce provize za nově uzavřené smlouvy. Jeho zájem je tedy většinou prodat co nejvíce drahých smluv, nikoliv vybudovat a dlouhodobě spravovat a zhodnocovat majetek, aby díky němu klient dosáhl svých cílů.

Největší nevýhodu velkých společností, které mají provizně hodnocené poradce, vidím ve střetu zájmu poradce a klienta.

My v komunitě MaFin pracujeme v transparentním modelu spolupráce, který dává jistotu, že pracujeme bez vedlejších motivací a na jedné straně s klientem. Naše služba je postavená na transparentním honoráři za poradenství, což nás vede k velmi bonitním klientům. Ti tuto transparentnost hledají a vyžadují.

Nejvíce mi v naší komunitě vyhovuje právě tento směr, který mi pomáhá dělat věci dobře. Vyjasnění vztahu klient - poradce v rámci honorovaného poradenství má velmi kouzelný účinek. Klient ví, jaké jsou naše závazky vůči němu a víme k jakým cílům s klientem směřujeme. To dává půdu pro dlouhodobý vztah, smysluplnou práci a odpadá střet zájmů poradce a klienta.

kontaktujte našeho poradce
Chcete vidět jak pracujeme?
Domluvte si schůzku a poznejme se