Menu

Tvorba investičního portfolia

Poradíme Vám v těchto oblastech

Projděte si je, nebo se vraťte zpět na výčet všeho, co pro Vás děláme.

Zpět na výběr služeb

Jak spravujeme majetek a investice?

Základem naší investiční strategie je ochrana bohatství a majetku. Chceme aby portfolio obstálo v dobách krizí a vysoké inflace. Nesnažíme se odhadovat, kam se bude vyvíjet trh a spekulovat o tom, co se stane. Z našich zkušeností víme, že podobné snahy o předpovídání budoucnosti dříve či později narazí a člověk přijde o peníze, což nechceme. Nebo znáte někoho, kdo v polovině dubna roku 2020 věděl, že cena ropy bude záporná?

Při investování se inspirujeme ověřenými přístupy. Jedním z příkladů je Nobelova nadace, která začala svoji historii v roce 1901 a má v akciích 55 % portfolia. Měníme také způsob, jakým modelujeme investiční portfolio a simulujeme všechny scénáře trhu.

Klienti nejčastěji vidí přidanou hodnotu v naší roli pomáhat a motivovat v kumulaci majetku. Finanční plán se musí aktualizovat a přizpůsobovat Vaší současné situaci. O Vás, Váš plán a Váš majetek pečujeme podle přesně dané strategie a pravidel. Jsme v tom velmi systematičtí. Ke každé oblasti financí máme sepsány metodiky, podle kterých pracujeme a klient je má také k dispozici.

Správa majetku a investic


Jaké máme praktické zkušenosti?

Jak pracovat s přebytky, jak investovat a nespálit se?

Pan Novák, který má naspořených 500 000 Kč a vyzná se ve fondech, hledal co nejlevnější formu zhodnocení financí. Po úvodní konzultaci, při které jsme zjistili jeho postoj k riziku a cílový horizont, jsme spolu usoudili, že by pro něho byly vhodné nízkonákladové fondy ETF, které jsou obchodovatelné na burze. Některé z fondů byly pro klienta tak levné (TER 0,3 % p.a.), že průběžné náklady byly až desetkrát nižší než u fondů, které běžně prodávají finanční poradci (TER 3 % p.a.). Pan Novák má dnes výjimečný investiční nástroj s minimálními náklady a své peníze má kdykoliv k dispozici.

kontaktujte našeho poradce

Jaké máme praktické zkušenosti?

Není investování drahé?

Pan Miloš prodal vilu, kterou získal v dědictví po své matce. Díky prodeji získal 5 mil. Kč, které chtěl smysluplně zhodnocovat. Klient je konzervativní a nechce o své peníze přijít, a proto jsme peníze rozdělili do vhodných konzervativních produktů. Na trhu jsme našli výhodný terminovaný vklad, do kterého jsme vložili 2 miliony korun na garantovaný úrok 2,6 % ročně. Zbylé peníze jsme na základě vyplněného investičního dotazníku rozložili do diverzifikovaných otevřených podílových fondů, ve kterých klient nakupuje aktiva tisíce společností. Peníze jsou spravovány týmem profesionálů, kteří mají pod správou miliardy dolarů. Část financí jsme vložili do konzervativních fondů, část do vyvážených a minimální složku do dynamických fondů. Aktuální hodnota portfolia po pěti letech je 5 963 000 Kč. Vývoj portfolia je připraven a modelován na všechny tržní scénáře.

kontaktujte našeho poradce

Jaké jsou výhody?

Zajímají Vás všechny aktivity, které pro Vás děláme?

Vraťte se zpět na výběr služeb
Zajímá Vás konkrétní oblast nebo nabídka?
Kontaktujte nás!