Menu
Náš tým je Vám plně z dispozici

Bc. Miroslav Junek

Poskytuji konzultace a dlouhodobou péči v oblasti ekonomie a financí. Nad rámec základních produktových znalostí se zajímám hlavně o ekonomické provázanosti na kapitálovém trhu, investiční strategie, plánování, řízení rizik a rozhodování.

Mým typickým klientem je rodina, která by se dala zařadit do střední či vyšší střední třídy, a nebo malá či středně velká firma založená na osobní interakci majitelů v podnikání. To jsou klienti, s kterými umím jednat, umím pochopit jejich potřeby a zájmy a připravit pro ně individualizované řešení přesně pro jejich situaci.

Ve věcech, ve kterých klientům radím, mám jak praktické zkušenosti, tak i vysokoškolské formální a teoretické vzdělání.

English version

I provide consultations and long-term care in the fields of economics and finance. Beyond basic product knowledge, I am mainly interested in economic entanglements in the capital market, investment strategies, planning, risk management and decision making.

My typical client is a family that could be classified in the middle or upper middle class, or a „SME“ company based on the personal interaction of owners in business. These are clients I can deal with, understand their needs and interests, and prepare an individualized solution for them exactly for their situation.

I have both practical experience and a formal and theoretical university degree in the matters I advise my clients on.

Kontaktní informace
  • Telefon: +420 774 970 411
  • E-mail: junek@financehorice.cz
Specializace
  • Finanční analytik
  • Podnikatelé, malé firmy
  • Investice a plánování
“Nejsme MLM firma a nechceme se jim podobat,
ani se rovnat v jejich měřítkách. Vytváříme nový trh.”