Menu

Jak pracujeme v režimu investičního poradenství a kolik stojíme?

V České republice je zakořeněný systém německého poradenství. V takovém systému dostává poradce provize za nově uzavřené produkty a smlouvy. Bohužel díra takového systému je v tom, že poradce má zájem uzavřít co nevíce smluv, protože za to získává provize. Nakoupit co nejvíce smluv zpravidla nebývá zájmem klienta. Cíle poradce a klienta jdou proti sobě.

Abychom pracovali férově, transparentně a se stejnými zájmy jako má klient, pracujeme v režimu tzv. honorovaného investičního poradenství, které je inspirováno zahraničními vyspělejšími trhy a bonitními klienty. Honorované poradenství je běžné například ve Velké Británii nebo USA.

Díky tomuto systému sedíme na jedné straně stolu s klienty. To dává půdu pro dlouhodobý vztah a smysluplnou práci, která zahrnuje finanční plánování, sestavení portfolia, finanční koučink, finanční poradenství, administraci smluv a dlouhodobý servis.

Jak konkrétně pracujeme?

Klientovi vysvětlíme pravidla spolupráce a přidanou hodnotu finančního plánování.

Následně se bavíme pouze o očekávání klienta a jeho vnitřních hodnotách, tj. jeho vnitřní DNA. Ptáme se, čím jsou pro klienta peníze a jaké má plány, touhy a životní cíle. Díky tomu klient ví, že budeme řešit, co ho zajímá, nikoliv co zrovna potřebuje poradce prodat.

Nejčastější zadání od klientů je:

Nyní známe cíle klienta a zjišťujeme, jaké má klient finanční zdroje pro plnění svých cílů, Zajímá nás také co už nyní klient dělá, aby si své cíle splnil.

V kanceláři připravujeme klientovi finanční plán, a to podle přesně stanovených metodik. V plánu doporučujeme kroky k naplnění cílů klienta.

Po odsouhlasení realizace plánu klientem předkládáme metodiku výběru produktů, aby klient viděl systematičnost a důvody výběru. Klient tak získává jistotu, že pracujeme systematicky s jasným zájmem splnit jeho cíle.

Následně realizujeme veškerou administrativu spojenou se zákonnými povinnostmi a založením účtů. Postaráme se o nákup ETF fondů podle zvolené strategie.

Pravidelně se setkáváme, aktualizujeme klientovi potřeby a zavádíme je do finančního plánu. Pro klienty také připravujeme výroční zprávy a plánujeme další kroky.

Vzdělávání
Poradenství Servis
Zprostředkování
Pravidla
spolupráce
“Vnitřní DNA klienta”
a jeho cíle
Mapa zdrojů a potřeb
klienta ke splnění jeho cíle
Příprava finanční
strategie, tj. mapa cesty
Představení plánu konzultace 
a úpravy plánu
Realizace a
administrativa
Následná péče
a servis dle potřeb
klienta
Následná péče
Dlouhodobý servis
Revize strategie
Investiční koučink

Jaký přínos to má pro klienty?

Kolik naše služby stojí?


POČÁTEČNÍ NÁKLADY
Ekonomický a finanční plán: dává do rovnováhy celkový rozpočet a plán (finanční cíle, zdroje v cash flow a majetku, rizika příjmu a majetku) 6 000 Kč
Založení investičního účtu
Návrh investičního portfolia
Rozbor současného a doporučeného portfolia
Přípravy smluvní dokumentace
Nákup investičního portfolia
Celkem za tyto služby 1,5 % z výše investice
minimálně 25 000 Kč
maximálně 150 000 Kč
SERVISNÍ NÁKLADY ročně z hodnoty portfolia ročně z výnosu
od 500 000 Kč do 5 000 000 Kč 1,50 % 0 %
od 5 000 000 Kč do 10 000 000 Kč 1 % 10 %
od 10 000 000 Kč 0,70 % 10 %

Pozn: U portfolia do 500 000 Kč je k servisním nákladům účtován náklad 399 Kč měsíčně.

Základní přehled servisních služeb:
Jakákoliv byrokracie spojená s finančními produkty, veškerá administrativa a kontrola výpisů
Osobní konzultace, tj. odborné konzultace a investiční koučink
Pravidelné rebalancování portfólia a řízení investičního chování
Přednostní vyřízení vašich požadavků
Konzultace s odborníky na telefonu či mailu i o víkendech a svátcích
Aktualizace finančního plánu (obvykle 1x za rok)
Zhodnocení přidané hodnoty spolupráce (obvykle 1x za rok)
Zasílání newsletteru a zajímavých tipů na sdělený email
Zasílání investičního reportu na sdělený email
Služba myPlann, archivace produktového portfolia a jeho online správa

V českém prostředí má honorované investiční poradenství nejen významně vyšší přidanou hodnotu pro klienta, ale také je méně nákladné, což ukazuje následný příklad.

Představme si investovaný majetek o velikosti 5 milionů korun. Srovnání je provedeno na jednom z nejpoužívanějších produktů provizně fungujících poradců – Conseq Active Invest Dynamický (Conseq AID).

Příklad porovnání honorovaného poradenství s provizním poradenstvím

POČÁTEČNÍ NÁKLADY
MaFin
Sestavení finančního plánu 6 000 Kč
Založení investičního účtu + služby 1,5 % z 5 mil. Kč = 75 000 Kč
Celkem počáteční náklady 81 000 Kč

SERVISNÍ NÁKLADY MaFin při zhodnocení 0 % při zhodnocení 6 %
Průměrné náklady vedení účtu a ETF 0,6 % 0,6 %
Servisní náklady 1,0 % 1,0 %
Náklady z výnosu 0,0 % 0,6 %
Celkem servisní náklady 1,60 % 2,20 %

POČÁTEČNÍ NÁKLADY Conseq AID
Vstupní poplatky 3,1 % 3,1 % z 5 mil. Kč = 155 000 Kč
Celkem počáteční náklady 155 000 Kč

SERVISNÍ NÁKLADY Conseq AID při zhodnocení 0 % při zhodnocení 6 %
Celkem servisní náklady 2,65 % 2,65 %

Námi využívaná portfolia prověřil čas. Používají se desítky let a prošly si událostmi jako jsou války, nepokoje, krize a katastrofy. Přesto se jejich výnos pohybuje mezi 3-8 % ročně po odečtení nákladů v závislosti na typu portfolia.

Při sestavování portfolií i správě pracujeme transparentně a systematicky podle přesných postupů vycházejících z dlouholetých zkušeností a backtestů investic. V rámci zachování transparentnosti tyto metodiky poskytujeme i našim klientům, což dává jistotu naší férovosti a zasévá na dlouhodobý vztah.

Neznáme a nehledáme nejlepší investici, ani nějaký převratný trend, na kterém přes noc zbohatnete. Naším cílem je připravit finanční kapitál pro splnění Vašich cílů. Využíváme k tomu sílu času a zisk z tradičních a diverzifikovaných investic. Při sestavení portfolia hledáme takové řešení, které nás s co největší pravděpodobností dovede ke splnění cíle.

Pracujeme na honorovaném základu správy portfolia. Růst portfolia a udržení dlouhodobé spolupráce je v našem zájmu, i v zájmu klienta. Sedíme na jedné straně stolu.

Naši klienti bývají podnikatelé a manažeři, kteří chtějí svému plánu rozumět a vědět kam investují. Zároveň chtějí mít dlouhodobého partnera, který jim bude šetřit čas, pomáhat majetek ochránit, zhodnotit a naplnit cíl renty.

Věřím, že pro tyto klienty jsme tím pravým partnerem.

10. března 2020, napsal Patrik Feichtinger a Miroslav Junek

Další články z Magazínu

Podpojištění. Skrytá hrozba, když dojde ke škodě na majetku.

Vichřice, požár, povodně nebo prasklé topení. To jsou běžná rizika, která ohrožují nemovitosti a domácnosti. Pak je tu ale další hrozba, která se projeví, až když ke škodě dojde. Je to podpojištění. Kvůli němu od pojišťovny nedostanete z pojistného plnění dostatek peněz na opravy nebo pořízení nového vybavení. Stačí pár let pojistku neaktualizovat a tento problém se může týkat i vás. Dá se tomu ale snadno předejít.

Bez plánu ani ránu! Máte už svůj finanční plán?

Hlavní úlohou finančního poradce v žádném případě není sjednávání finančních produktů!! Finanční poradce má pomoci definovat finanční cíle klienta a nalézt řešení pomocí finančního plánu. Až poté lze vybrat produkty. Zkrátka, bez plánu to nelze a v článku se dozvíte proč.

Jak pracujeme v režimu investičního poradenství a kolik stojíme?

Pracujeme v režimu honorovaného poradenství, které je běžné například ve Velké Británii nebo USA. Díky tomuto systému poradenství sedíme s klientem na jedné straně stolu. Tento model je v českém prostředí levnější.

Na co si dát pozor u spořících účtů

Nevýhodou je, že v současné době nabízí velmi nízké zhodnocení. Jejich předností je velmi rychlý přístup k penězům (tedy veliká likvidita) a velmi často malé nebo žádné poplatky.

Nejlepší pojištění pro děti

Často se setkávám s tím, že chtějí mít lidé zabezpečené hlavně své děti a platí jim úrazovky, které stojí často i několik tisíc ročně. Je to ten správný způsob, jak zabezpečit své děti?

Životní pojištění jako spoření či investice?

Bohužel narážím na tyto smlouvy pořád velmi často. Je potřeba poukázat na to, jak toto Investiční životní pojištění funguje.

Nejlepší pojištění nemovitosti

Doporučujeme pojištění majetku, jehož ztráta může způsobit vysoké náklady. Vysoké náklady jsou náklady převyšující naši likvidní rezervu.

Levné a kvalitní pojištění odpovědnosti

V případě, že svým chováním, vy nebo člen pojištěné domácnosti, způsobíte újmu na majetku, nebo zdraví, pojišťovna uhradí škodu. Jak správně vybrat tento druh pojištění?

Efektivní pojištění vozidla

U pojištění vozidel často chybujeme. Podle čeho je dobré pojištění vybrat!

Životní pojištění, které má smysl

Sklatba životních pojištění je různorodá. Je dobré znát jejich princip. Ušetříte tím peníze i starosti.